ห้องเย็น

ห้องเย็น
ห้องเย็น2

นอกจากขนาดมาตรฐานแล้วทาง iCool ยังสร้างห้องเย็นตามขนาดพื้นที่หน้างานและอุณหภูมิใช้งานจริง  เพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดเก็บสินค้าได้เต็มพื้นที่และจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด

** กรุณาสอบถามราคาอีกครั้ง **