หน้าแรก

ICOOL ENGINEERING & TECHNOLOGY

  • ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ห้องบลาสฟรีซ ห้องเย็นเก็บอาหารทะเล ห้องเย็นเก็บผลไม้ ห้องเย็นสำเร็จรูป
  • ผนังห้องเย็น ผนัง ISO WALL , Sandwich Panel , ผนัง PS PU PIR
  • ผนังห้องเย็นมือ1 และ ผนังห้องเย็นมือ2
  • เครื่องทำความเย็น อุปกรณ์และอะไหล่เครื่องเย็น
  • ชิลเลอร์ AHU ระบบปรับอากาศในอาคาร
  • Heat Pump , Boiler , Burner
  • Water Treatment การปรับปรุงคุณภาพน้ำ ถังกรอง สารกรอง
  • บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษา Preventive Maintenance (PM)
  • Online Monitoring & Control ดูอุณหภูมิออนไลน์พร้อมสั่งการผ่านมือถือ
ห้องเย็น สร้างห้องเย็น
ห้องเย็น
สร้างห้องเย็น
เครื่องทำความเย็น
ห้องเย็น